สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
      จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนัก
ลำดับ กลุ่มจังหวัด จังหวัดในกลุ่ม บริหารยุทธศาสตร์
      กลุ่มจังหวัด
1 ภาคกลาง (ตอนบน 1) นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
2 ภาคกลาง (ตอนบน 2) ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง ลพบุรี
3 ภาคกลาง (ตอนกลาง) ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  นครนายก  สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
4 ภาคกลาง (ตอนล่าง 1) กาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  สุพรรณบุรี นครปฐม
5 ภาคกลาง (ตอนล่าง 2) ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม เพชรบุรี
6 ภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทย) ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง สุราษฎร์ธานี
7 ภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน) ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง ภูเก็ต
8 ภาคใต้ (ชายแดน) สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส สงขลา
9 ภาคตะวันออก จันทบุรี  ชลบุรี  ระยอง  ตราด ชลบุรี
10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน 1) หนองคาย  เลย  อุดรธานี  หนองบัวลำภู อุดรธานี
11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน 2) นครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร สกลนคร
12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง) ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง 1) อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี
14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง 2) สุรินทร์  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ นครราชสีมา
15 ภาคเหนือ (ตอนบน 1) เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่
16 ภาคเหนือ (ตอนบน 2) น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่ เชียงราย
17 ภาคเหนือ (ตอนล่าง 1) ตาก  พิษณุโลก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
18 ภาคเหนือ (ตอนล่าง 2) กำแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค์  อุทัยธานี นครสวรรค์