การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 

อาการ

สาเหตุ

วิธีแก้ไข

ขณะที่กำลังติดต่อ ได้ยินเสียงเบา

1. ตั้งระดับเสียงที่เครื่อง TANDBERG น้อยเกินไป

2. ตั้งระดับเสียงที่โทรทัศน์น้อยเกินไป

1. ปรับระดับเสียงที่เครื่อง TANDBERG ให้สูงขึ้นโดยกดที่ปุ่ม + ที่รีโมทคอนโทรล

2. เพิ่มระดับเสียงของโทรทัศน์ให้สูงขึ้น

มีเสียงก้องในระหว่างการประชุม

1. ต่อสายเสียงที่ออกไปยังเครื่องเสียงหรือโทรทัศน์ไม่ถูกต้อง

 

2. ตั้งไมโครโฟนใกล้กับลำโพง

 

 

3. ตั้งระดับของชุดเครื่องเสียงในห้องประชุมไม่ถูกต้อง

1. ตรวจดูการเชื่อมต่อของเสียงที่ช่อง Audio Out 1 หากทำการต่อที่ช่อง Audio Out 2 หรือช่อง VCR จะทำให้เกิดเสียงก้องมาก

2. ทำการตั้งไมโครโฟนให้ห่างจากไมโครโฟนให้ไกลขึ้นทั้งทางต้นทางและปลายทาง

3. ทำการปรับเสียงในห้องประชุมให้เสียงที่มาจากปลายทางและเสียงที่เข้าอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

มองเห็นภาพปลายทางแต่ไม่ได้ยินเสียงฝ่ายตรงข้าม เมื่อทำการติดต่อเรียบร้อยแล้ว

1. ต่อสัญญาณเสียงเข้าของโทรทัศน์ต่อไว้ไม่ถูกต้องหรือต่อสัญญาณเสียงเข้าจากเครื่องTANDBERGไปยังโทรทัศน์ผิด

 

1. ตรวจสอบสัญญาณเสียงออกโดยกดปุ่ม Menu > Audio Setting > Audio Input > Level Setting และทำการสังเกตระดับการเพิ่มขึ้นและลดลงของเสียงที่เข้า

2. ตรวจเช็คการต่อให้ถูกต้องตามรูป

ไม่สามารถโทรไปยังปลายทางได้

1. สายโทรศัพท์ ISDN มีปัญหา

 

1. ตรวจดูการต่อสาย ISDN ไปยังเครื่อง TANDBERG

2. ดูสถานะการทำงานของ ISDN โดยกดปุ่ม Menu > Diagnostic >Test Subsystem > Systems Self Test สังเกตสถานะของ ISDN ทั้ง 3 สายต้อง Active

3. ทดลองใช้โทรศัพท์มือถือทำการโทรไปยังเครื่อง TANDBERG

ไม่เห็นภาพปลายทางแต่ได้ยินเสียงฝ่ายตรงข้าม เมื่อทำการติดต่อเรียบร้อยแล้ว

1. การเลือกภาพของที่ปลายทางผิด

1. กดปุ่ม far end เลือกกล้องปลายทางโดยกดที่ปุ่ม Maincam

ภาพไม่ปรากฏที่ Projector หลังจากที่เปิดเครื่องแล้ว

1. ยังไม่ได้ทำการเปิดช่อง VGA Out ที่ TANDBERG

1. กดที่ปุ่ม Snapshot > far end > Snapshot และกดปุ่มหมายเลข 1 เครื่องจะทำการเปิดช่องของ VGA Out ให้ แต่ถ้าไม่ได้ให้ทำซ้ำอีกครั้ง

ภาพในขณะทำการประชุมมืดหรือสว่างเกินไป

1. ปรับ Brightness ของเครื่องไม่เหมาะสม

1. กดปุ่ม Menu เลือก Video Setting > Brightness > Manual และทำการเพิ่มหรือลดแสงโดยกดที่ ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมขึ้นและลง

กดปุ่ม move pip แล้วกรอบภาพเล็กๆไม่แสดงออกมา

1.ยังไม่ได้ NO auto pip

2.เปิด NO Duo Monitor ค้างเอาไว้

1.ให้เปิด NO auto pip

2.ให้ OFF Duo Monitor ด้วย

การ Reboot เครื่องใหม่

 

เข้าในเมนู Diagnostic แล้วกดปุ่มสีเหลืองเพื่อ รีสตาร์ท เครื่อง