ตัวชี้วัดการให้บริการสื่อสาร ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ

เรียกดูข้อมูลจากหัวข้อซ้ายมือ
ตามประเภท / จังหวัด ได้ตามต้องการ

 

กังวาล  ยะสูงเนิน   
Update : 031100 กุมภาพันธ์ 2553