จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ในเขตรับผิดชอบ


   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
   สถานีสื่อสารจังหวัดนครราชสีมา
   สถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย
   สถานีสื่อสารจังหวัดสุรินทร์
   สถานีสื่อสารจังหวัดศรีสะเกษ
   สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี