ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมของ ศสข.4 (นม)
 

ประจำปีงบประมาณ

                                    
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564