ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ 2548

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.บุรีรัมย์   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2547 8 2 120 88 - -   6 32 -
พฤศจิกายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
ธันวาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
มกราคม 2548 8 2 120 88 - -   6 32 -
กุมภาพันธ์ 8 2 120 88 - -   6 32 -
มีนาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
เมษายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
พฤษภาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
มิถุนายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
กรกฎาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
สิงหาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
กันยายน 8 2 120 88 - -   6 32 -

 

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ 254
9

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.บุรีรัมย์   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2548 8 2 120 88 - -   6 32 -
พฤศจิกายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
ธันวาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
มกราคม 2549 8 2 120 88 - -   6 32 -
กุมภาพันธ์ 8 2 120 88 - -   6 32 -
มีนาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
เมษายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
พฤษภาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
มิถุนายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
กรกฎาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
สิงหาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
กันยายน 8 2 120 88 - -   6 32 -

 

  หน่วยงานที่ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.บุรีรัมย์  
ลำดับที่ สังกัดกระทรวง จำนวน (เลขหมาย)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
รวมทั้งสิ้น  

 

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ 25
50

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.บุรีรัมย์   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2549 8 2 120 88 - -   6 32 -
พฤศจิกายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
ธันวาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
มกราคม 2550 8 2 120 88 - -   6 32 -
กุมภาพันธ์ 8 2 120 88 - -   6 32 -
มีนาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
เมษายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
พฤษภาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
มิถุนายน 8 2 120 88 - -   6 32 -
กรกฎาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
สิงหาคม 8 2 120 88 - -   6 32 -
กันยายน 8 2 120 88 - -   6 32 -

 

  หน่วยงานที่ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.บุรีรัมย์  
ลำดับที่ สังกัดกระทรวง จำนวน (เลขหมาย)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
รวมทั้งสิ้น  

 

Update : กังวาล ยะสูงเนิน 061015 กุมภาพันธ์  2550