ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ 2548

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.ศรีสะเกษ   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2547 8 2 120 97 - -   6 19 4
พฤศจิกายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
ธันวาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
มกราคม 2548 8 2 120 97 - -   6 19 4
กุมภาพันธ์ 8 2 120 97 - -   6 19 4
มีนาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
เมษายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
พฤษภาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
มิถุนายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
กรกฎาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
สิงหาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
กันยายน 8 2 120 97 - -   6 19 4

 

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดศรีสะเกษ
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ 2549
                                                    

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.ศรีสะเกษ   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2548 8 2 120 97 - -   6 19 4
พฤศจิกายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
ธันวาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
มกราคม 2549 8 2 120 97 - -   6 19 4
กุมภาพันธ์ 8 2 120 97 - -   6 19 4
มีนาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
เมษายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
พฤษภาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
มิถุนายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
กรกฎาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
สิงหาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
กันยายน 8 2 120 97 - -   6 19 4

                                                  

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดศรีสะเกษ
                                                                                       ประจำปีงบประมาณ 25
50                                                    

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.ศรีสะเกษ   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2549 8 2 120 97 - -   6 19 4
พฤศจิกายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
ธันวาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
มกราคม 2550 8 2 120 97 - -   6 19 4
กุมภาพันธ์ 8 2 120 97 - -   6 19 4
มีนาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
เมษายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
พฤษภาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
มิถุนายน 8 2 120 97 - -   6 19 4
กรกฎาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
สิงหาคม 8 2 120 97 - -   6 19 4
กันยายน                    

                                           

 

  หน่วยงานที่ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.ศรีสะเกษ
ลำดับที่ สังกัดกระทรวง จำนวน (เลขหมาย)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
รวมทั้งสิ้น  

Update : กังวาล ยะสูงเนิน    061005 ก.ย.  2550