ประมวลภาพนิ่ง BIG CLEANING DAY 5 ธันวามหาราช 2551

ภาพก่อนทำ BIG CLEANING DAY / ขณะทำ BIG CLEANING DAY / หลังทำ BIG CLEANING DAY

   
 

 

 

 

  ...Korat Team Working... 

  170217 พฤศจิกายน 2551 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail :  anawat_thi@moi.go.th