ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ซึ่งเสด็จมาทรงปฏิบัติธรรมและประทับแรม ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๖

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 070156