การฝึกอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติงานจริง
ให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่ จำนวน 2 คน
10-12 กันยายน 2555
ศสข.4 (นม) 1 คน และ สสจ.นม. 1 คน
(นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายมานะ  เสงี่ยมโคกกรวด) 
 


วินะรุด : : 13 ต.ค.55