การฝึกอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติงานจริง
ให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่ จำนวน 1 คน
18-20 ธันวาคม 2555
(นายแสงอรุณ  แสงจักร์)
 


วินะรุด : : 25 ธ.ค.55