ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
วันที่ 6 ส.ค.56
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายแสงอรุณ  แสงจักร์ และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 130856