ขอขอบคุณ..ช่างมือทอง จากขอนแก่น
(พี่เสวก และ ป๋าเลิศ)

เนื่องจาก ศสข.4 (นม) ได้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (20 มิ.ย.56)
เกิดการขัดข้องเนื่องจากเครื่องยนต์มีความร้อนจัดผิดปกติ สาเหตุมาจากปะเก็นฝาสูบรั่ว ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทรถได้
(ขณะเดินทางถึงวอร์ด็อก ปากช่อง 19 มิ.ย.56 เวลาประมาณ 13.50 น.)
จึงทำการลากจูงไปปฏิบัติภารกิจที่ ผาเสด็จ และได้แจ้งต้นสังกัดเพื่อประสานขอช่างมือทองจาก ศสข.6 (ขก)
ให้เดินทางมาตรวจซ่อมรถดาวเทียมที่จอดอยู่ที่ผาเสด็จ ในวันที่ 21 มิ.ย.56 และสามารถตรวจซ่อมแล้วเสร็จในเช้าวันที่ 22 มิ.ย.56

(
ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2556)
 
วินะรุด :   : 110756