กิจกรรมวันแม่

"Big Cleaning Day"

จนท.ศสข.4 (นม) ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ ศสข.4 (นม)
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
 วินะรุด :   : 010958