บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เข้าดำเนินการปรับจานดาวเทียม
ที่ ศสข.4 (นม)
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 วินะรุด :   : 25 ก.ค.58