ประมวลภาพ : ซ่อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)

26 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน (เสร็จเรียบร้อยแล้ว)
.............................

ด้านหน้าอาคาร ศสข.4 (นม)
ด้านในอาคาร ศสข.4 (นม)
ห้องน้ำ # 2 ศสข.4 (นม)
ห้องน้ำ # 1 ศสข.4 (นม)
เทปูนด้านหน้าและด้านข้างอาคาร
ติดตั้งแท้งค์น้ำเพิ่มเป็น 2 แท้งค์
ติดตั้ง Battery Backup MD110
มุงหลังคา ศสข.4 (นม)
ตกแต่งภายใน
เสร็จสมบูรณ์
ด้านนอกอาคาร
ภายในอาคาร
ห้องเครื่องมือสื่อสาร
ห้องประชุม
ห้อง งานบริหารงานทั่วไป
ห้อง ฝทส./ฝสส.
ห้อง หัวหน้าฝ่าย (ฝทส./ฝสส.)
ห้อง ผู้อำนวยการ


 


วินะรุด :   : 10 มิ.ย.58