ศสข.4 (นม) ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศสข.6 (ขก)
จัดช่างซ่อมรถมือหนึ่งระดับประเทศ (ของหน่วยงาน ศสส.สป.)
มาตรวจซ่อมรถยนต์ประจำ ศสข.4 (นม)
พี่เสวก สะสม ช่างมือหนึ่ง และ หน.ทรงศักดิ์
พร้อมทั้ง คุณโยธิน (ช่างมือหนึ่งโคราช)
ระหว่างวันที่ 19 ก.พ.- 18 มี.ค.58 (พักเป็นช่วงๆ รออะไหล่)
ต้องขอขอบคุณท่านทั้งสามมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 วินะรุด :   : 19 มี.ค.58