จนท.ศสข.4 (นม) ได้ดำเนินการตรวจเช็คระบบโทรศัพท์ Hotline มท.
ที่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2558

 วินะรุด :   : 20/10/58