การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติธรรมและประทับแรม
ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ระว่างวันที่ 30 ธ.ค.57 - 1 ม.ค.58


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายศุภชัย  ศรีแสง และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 050158