การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติธรรมและประทับแรม
ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
ระว่างวันที่ 30 ธ.ค.58 - 1 ม.ค.59

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายแสงอรุณ  แสงจักร์ และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.58 - 1 มกราคม 59)
 วินะรุด :   : 130159