การจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๑

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ศสข.4 (นม)
วินะรุด :   : 12/12/61