โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย
โดย บริษัท แพลท เนรา จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งระบบ
vcs และ mcu
ประจำห้องประชุม ศสข.4 (นม)

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561

...........................................................
 
วินะรุด :   : 13/12/61