การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
วัดกระบี่ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่
5 มีนาคม 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (4-5 มี.ค.62)
นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตรวินะรุด :   : 08/03/62