โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ระบบ ATM ระดับจังหวัด

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2554

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ภาพบรรยากาศที่ควรจดจำ
เตรียมสถานที่
ผ่อนคลายอริยบท
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
สังสรรค์ในราตรีที่ยาวนาน
และแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปวดหัวซะที (คือสอบ)
ผลการสอบออกแล้วนะ ได้รับรางวัล 3 คน


รางวัลที่ 1
 


รางวัลที่ 2
 


รางวัลที่ 3
 
สิ่งที่ต้องการที่สุดของการรอคอยคือ ใบประกาศฯ
ปิดการอบรมใต้แสงเทียน
ขอขอบคุณเจ้าที่ ศสข.4 (นม) ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จนงานครั้งนี้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
 

   

 

  ...Korat Team Working... 

วินะรุด :  11 พ.ค.54

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail : zonel4@moi.go.th