ประมวลภาพนิ่ง เจ้าหน้าที่ ศสข.4 (นม) ไปราชการจังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "สื่อสารอิสานสัมพันธ์"
ร่วมกับ ศสข.5 (อด) และ ศสข.6 (ขก)
ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553

    ดูเพิ่มเติมได้ที่ Link ศสข.6 (ขก) : http://ict6.moi.go.th/Peemai2011/Petong.htm
 

 

  ...Korat Team Working... 

วินะรุด :  6 ม.ค.54

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail : zonel4@moi.go.th