ประมวลภาพนิ่ง เจ้าหน้าที่ ศสข.4 (นม) ไปราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าทำการ ตรวจสอบ ตรวจซ่อม และติดตั้งระบบโทรศัพท์ข่ายมหาดไทยให้กับบ้านพักรอง ผวจ.ศก.
และ ติดตั้งชุด BATTERY ให้กับสถานีสื่อสารจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553

   

   

 

  ...Korat Team Working... 

วินะรุด :  23 ธ.ค.53

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail : zonel4@moi.go.th