"กีฬาสื่อสารสัมพันธ์" 31 พฤษภาคม 2545
 
  


"สัมมนาเขาใหญ่" 13-14 สิงหาคม 2547
 
  


"ดาวเทียม จังหวัดสิงห์บุรี" 9 พฤศจิกายน 2547
 
  


"ซึนามิ จังหวัดพังงา" 27 ธันวาคม 47 - 12 มกราคม 48
 
 


"งานเลี้ยงเกษียณป๋า ส.(สมศักดิ์  หนูแก้ว)" 30 ตุลาคม 2548
 
 


"กีฬาสื่อสารสัมพันธ์" 17 มีนาคม 2549
 
 

"ทำบุญ ศสข.4 (นม)" 25 มีนาคม 2549
 
 

"เก็บตกงานทำบุญ ศสข.4 (นม)" 25 มีนาคม 2549
 
 

ประมวลภาพโดยรวม
  


***** วินะรุด / Update *****