ที่มา  จากการจดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน                                                                              รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของ ศสข.4 (นม)

                                                                                                                           
                                                                                                                                                

                                                                                                                                          วินะรุด : Update : 130954/10/49