ที่มา  จากการจดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน                                                                             รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของ ศสข.4 (นม)               
                                                               
                                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                                                                                             :
วินะรุด : 11 ต.ค.54