การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ในกิจกรรม
" Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ "
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหา 2558
จังหวัดนครราชสีมา
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ศสข.4 (นม)
วันที่ 16 สิงหาคม 2558
 วินะรุด :   : 17 ส.ค.58