ประมวลภาพภารกิจ

การย้ายเครื่องมือสื่อสารจากห้องเครื่องมือสื่อสารชั้น 1 (ห้องเครื่องมือสื่อสารเดิม)
ไปยังห้องเครื่องมือสื่อสารชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดย จนท.ศสข.4 (นม) และ จนท.สสจ.นม.
ระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2559
 


 


วินะรุด :   : 21/09/59